Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji

  • dyrektor_i_kadencji_2018_01
  • dyrektor_i_kadencji_2018_02
  • dyrektor_i_kadencji_2018_03
  • dyrektor_i_kadencji_2018_04
  • dyrektor_i_kadencji_2018_05

Informacja o rozpoczęciu kolejnego cyklu spotkań w ramach projektu „Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji”

 Od spotkania 10 października 2018 r., rozpoczęliśmy trzeci rok realizacji projektu „Dyrektor szkoły w I kadencji”, który jest skierowany do nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek, oraz tych, którzy pełnią tę funkcję nie dłużej niż trzy lata. W zajęciach projektu może także uczestniczyć każda osoba zainteresowana problematyką zarządzania szkołą lub placówką.

Problematyka spotkań tej formy wsparcia kadr kierowniczych poświęcona jest doskonaleniu umiejętności dotyczących zarządzania szkołą lub placówką.  W bieżącym roku wiodącym tematem jest nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki nad realizacją zadań wynikających z procesu nauczania-uczenia się oraz aspektów procesu wychowawczego.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 20 osób, które miały możliwość wymiany doświadczeń i uzupełnienia wiedzy z zakresu zadań dyrektora szkoły w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w szkole.

Trwa rekrutacja na kolejne spotkania w ramach projektu „Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji” - szczegółowych informacji udziela - Józef Paszuk, konsultant W-M ODN w Olsztynie, tel.: 89 522 85 14,  e-mail: paszuk@wmodn.olsztyn.pl

 

Józef Paszuk

Skip to content