Edukacja przez szachy

 • szachy_2017_01
 • szachy_2017_02
 • szachy_2017_03
 • szachy_2017_04
 • szachy_2017_05
 • szachy_2017_06
 • szachy_2017_07
 • szachy_2017_08
 • szachy_2017_09
 • szachy_2017_10
 • szachy_2017_11
 • szachy_2017_12
 • szachy_2017_13
 • szachy_2017_14
 • szachy_2017_15
 • szachy_2017_16
 • szachy_2017_17
 • szachy_2017_18
 • szachy_2017_19
 • szachy_2017_20
 • szachy_2017_21
 • szachy_2017_22
 • szachy_2017_23
 • szachy_2017_24
 • szachy_2017_25

Szkolenie w zakresie edukacji przez szachy zorganizowane przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

28 października 2017 r. uczestnicy grantu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty zmierzyli się w Turnieju klasyfikacyjnym, kończącym 4 tygodniowe „Szkolenie w zakresie edukacji przez szachy”. Turniej okazał się znakomitym sprawdzianem poziomu osobistych umiejętności gry w szachy nauczycieli oraz płaszczyzną wymiany doświadczeń między nimi. Zajęcia zakończono uroczystym podsumowaniem i wręczeniem certyfikatów potwierdzających zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji przez szachy. W trakcie 8 dni szkoleniowych 80 nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli rozwijało swoje kompetencje w zakresie włączenia gry w szachy do pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Pomimo zmęczenia intensywnymi zajęciami, nauczyciele wskazywali zalety uczestnictwa w szkoleniu. Do najważniejszych zaliczyli: poznanie obszarów korelacji szachów z innymi przedmiotami, wykorzystanie szachów w dydaktyce przedmiotowej, innowacje na zajęciach szachowych, zasady metodyczne nauczania gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Praktyczny wymiar zajęć przyniósł wiele satysfakcji nauczycielom, którzy wysoko ocenili wsparcie metodyczne, doskonały dobór prowadzących, powiązanie gry w szachy z edukacją matematyczną i innymi przedmiotami, czy też pokazanie, w jaki sposób możemy oddziaływać wychowawczo w oparciu o grę w szachy. Inne efekty szkolenia wskazywane przez nauczycieli to odkrycie szachów jako niezwykle ważnej i pożytecznej gry, zauważenie strategii posunięć w działaniach dziecka oraz poznanie łamigłówek i zagadek szachowych.

To już po raz kolejny „Szkolenie w zakresie edukacji przez szachy” zostało objęte grantem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty ze środków na doskonalenie. W przyszłości uczniowie placówek, z których wywodzą się uczestnicy szkolenia będą mogli nieodpłatnie odkrywać tajniki „królewskiej gry”.

Józef Rogowski

Skip to content