Egzamin PTE General Level 3

  • egazamin_01
  • egazamin_02
  • egazamin_03
  • egazamin_04
  • egazamin_05
  • egazamin_06
  • egazamin_07
  • egazamin_08
  • egazamin_09

17 czerwca 2017 r. w naszym ośrodku przeprowadzony został międzynarodowy egzamin PTE General Level 3, (odpowiednik FCE). Była to piąta edycja tego egzaminu, który akredytowane Centrum Egzaminacyjne Szkoła Językowa Modern School z Olsztyna przeprowadziło w naszym Ośrodku. Tym razem 30 nauczycieli ubiegało się o potwierdzenie znajomości języka angielskiego na europejskim poziomie B2.
Uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego na tym poziomie, jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Henryk Sienkiewicz

Skip to content