Egzamin PTE

  • egzamin_pte_2017_01
  • egzamin_pte_2017_02
  • egzamin_pte_2017_03
  • egzamin_pte_2017_04

16 grudnia 2017 r. w naszym ośrodku przeprowadzony został, po raz szósty, międzynarodowy egzamin Pearson Test of English General Level Pozytywny wynik tego egzaminu potwierdza znajomości języka angielskiego na poziome B2. Jest to jeden z dwóch  warunków koniecznych do uzyskania pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III. Drugim warunkiem jest ukończenie kursu metodycznego w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego.
Tym razem do egzaminu przystąpiło 33 nauczycieli. Przeprowadziła go szkoła językowa Modern School, która  jest jedynym autoryzowanym centrum egzaminacyjnym egzaminów PTE General oraz PTE Young Learners w województwie warmińsko- mazurskim. Wyniki egzaminu poznamy za osiem tygodni. Mamy nadzieję, że osoby, które zaufały nam w zakresie przygotowania do niego i uzyskają pozytywny wynik, zechcą skorzystać także z naszej oferty udziału w kwalifikacyjnym kursie metodycznym w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego. Jak widać na załączonych zdjęciach dobry humor nie opuszczał zdających podczas egzaminu. Mamy również nadzieję, że taki sam będzie im towarzysz w dniu otrzymania wyników.
Henryk Sienkiewicz

Skip to content