Eliminacje okręgowe XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

 • olmpiada_01
 • olmpiada_02
 • olmpiada_03
 • olmpiada_04
 • olmpiada_05
 • olmpiada_06
 • olmpiada_07
 • olmpiada_08
 • olmpiada_09
 • olmpiada_10
 • olmpiada_11
 • olmpiada_12
 • olmpiada_13
 • olmpiada_14

15 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie odbyły się eliminacje okręgowe XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w których udział wzięło 19 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Głównym celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wyzwalanie aktywności badawczej oraz popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska wśród młodych ludzi. Etap okręgowy składał się z części pisemnej i ustnej. Do eliminacji centralnych zakwalifikowało się 6 uczniów. Wszyscy uczniowie finału okręgowego otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.  Olimpiada dofinansowana była ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W bieżącym roku szkolnym Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie pełnił rolę Wojewódzkiego Komitetu XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Alicja Szarzyńska

Skip to content