Garnt – Nauka programowania w szkole

 • grant_programowanie_2017_29
 • grant_programowanie_2017_30
 • grant_programowanie_2017_31
 • grant_programowanie_2017_32
 • grant_programowanie_2017_33
 • grant_programowanie_2017_34
 • grant_programowanie_2017_35
 • grant_programowanie_2017_36
 • grant_programowanie_2017_37
 • grant_programowanie_2017_38
 • grant_programowanie_2017_39
 • grant_programowanie_2017_40
 • grant_programowanie_2017_41
 • grant_programowanie_2017_42
 • grant_programowanie_2017_43
 • grant_programowanie_2017_44
 • grant_programowanie_2017_45
 • grant_programowanie_2017_46
 • grant_programowanie_2017_47
 • grant_programowanie_2017_48
 • grant_programowanie_2017_49
 • grant_programowanie_2017_50
 • grant_programowanie_2017_51
 • grant_programowanie_2017_52
 • grant_programowanie_2017_53
 • grant_programowanie_2017_54
 • grant_programowanie_2017_55
 • grant_programowanie_2017_56
 • grant_programowanie_2017_57
 • grant_programowanie_2017_58
 • grant_programowanie_2017_59
 • grant_programowanie_2017_60
 • grant_programowanie_2017_01
 • grant_programowanie_2017_02
 • grant_programowanie_2017_03
 • grant_programowanie_2017_04
 • grant_programowanie_2017_05
 • grant_programowanie_2017_06
 • grant_programowanie_2017_07
 • grant_programowanie_2017_08
 • grant_programowanie_2017_09
 • grant_programowanie_2017_10
 • grant_programowanie_2017_11
 • grant_programowanie_2017_12
 • grant_programowanie_2017_13
 • grant_programowanie_2017_14
 • grant_programowanie_2017_15
 • grant_programowanie_2017_16
 • grant_programowanie_2017_17
 • grant_programowanie_2017_18
 • grant_programowanie_2017_19
 • grant_programowanie_2017_20
 • grant_programowanie_2017_21
 • grant_programowanie_2017_22
 • grant_programowanie_2017_23
 • grant_programowanie_2017_24
 • grant_programowanie_2017_25
 • grant_programowanie_2017_26
 • grant_programowanie_2017_27
 • grant_programowanie_2017_28

27 października 2017 r. zakończone zostały zajęcia w ramach grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Nauka programowania w szkole”.

Adresatami grantu byli nauczyciele szkół i placówek wszystkich etapów edukacyjnych z powiatów: olsztyńskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego, ostródzkiego i miasta Olsztyna.

W 16 godzinnych szkoleniach wzięło udział 53 osoby. Celem szkoleń było zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu programowania w oparciu o nową podstawę programową z informatyki i przygotowanie do wykorzystania tych umiejętności w praktyce szkolnej.
Leszek Kalinowski

Skip to content