Herbarium Mikołaja Kopernika w ogrodzie dydaktycznym

 • herbarium_01
 • herbarium_02
 • herbarium_03
 • herbarium_04
 • herbarium_05
 • herbarium_06
 • herbarium_07
 • herbarium_08
 • herbarium_09
 • herbarium_10
 • herbarium_11
 • herbarium_12
 • herbarium_13
 • herbarium_14
 • herbarium_15
 • herbarium_16
 • herbarium_17
 • herbarium_18
 • herbarium_19
 • herbarium_20
 • herbarium_21
 • herbarium_22

7 grudnia 2022 r. w Olsztyńskim Planetarium podsumowany został wojewódzki konkurs „Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego „Herbarium Mikołaja Kopernika w ogrodzie dydaktycznym”.
Do konkursu przystąpiły łącznie 22 przedszkola oraz szkoły z Warmii i Mazur. Spotkanie z dyrektorami i koordynatorami Certyfikatu rozpoczął dyrektor Planetarium – dr Jacek Szubiakowski, który wprowadził w tematykę konkursu - czyli dokonania Mikołaja Kopernika i przedstawił ciekawostkę z nim związaną. Otóż w zamkowej bibliotece znajduje inkunabuł zawierający dwa dzieła medyczne we wspólnej oprawie, który niegdyś należał do Kopernika. Jest to jedyna książka z biblioteki Mikołaja Kopernika, która znajduje się w zbiorach polskich. Następnie uczestnicy obejrzeli premierowy film edukacyjny pt. „Polaris”. Kolejnym punktem programu było przedstawienie realizacji zadania konkursowego przez Małgorzatę Ruszczyk ze Szkoły Podstawowej w Hejdyku. Ostatnim punktem konferencji było wręczenie Certyfikatów, dyplomów i nagród. Więcej informacji w Kajecie nr 134
Zajęcia dofinansowane były ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.
Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk

Skip to content