Jak wspierać dziecko-ucznia w sytuacji kryzysowej

 • dziecko_2017_01
 • dziecko_2017_02
 • dziecko_2017_03
 • dziecko_2017_04
 • dziecko_2017_05
 • dziecko_2017_06
 • dziecko_2017_07
 • dziecko_2017_08
 • dziecko_2017_09
 • dziecko_2017_10
 • dziecko_2017_11
 • dziecko_2017_12
 • dziecko_2017_13
 • dziecko_2017_14

13 listopada 2017 r.w Centrum Wdrażania i Promocji Inicjatyw w Olsztynie odbyła się konferencja „Jak wspierać dziecko-ucznia w sytuacji kryzysowej” finansowana ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty. Organizatorem konferencji był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.  Wzięło w niej udział 120 nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas spotkanie mieliśmy okazję usłyszeć wystąpienia Magdaleny Ołubowicz na temat „Uczeń w obliczu kryzysu -  perspektywa rozwojowa i sytuacyjna” oraz Ryszarda Jabłońskiego – „Autodestrukcyjność dziecka – ucznia w sytuacji kryzysowej. Interwencja i profilaktyka”.

W drugiej części konferencji temat „Zdrowie psychiczne w szkole - medal dwustronny” przedstawiał Marcin Jaroszewski oraz podinspektor Małgorzata Bojarowska zaprezentowała wspólne działania policji i szkoły na rzecz pomocy dziecku.

Konferencja była doskonała okazją do refleksji nad znaczeniem i rolą kryzysu w życiu dziecka – ucznia oraz możliwościami wykorzystania potencjału rozwojowego sytuacji kryzysowej.

Agata Niemier

Skip to content