KAD wrzesień 2017

 • DSCN0133
 • DSCN0134
 • DSCN0139
 • DSCN0140
 • DSCN0142
 • DSCN0143
 • DSCN0145
 • DSCN0147
 • DSCN0149
 • DSCN0150
 • DSCN0151
 • DSCN0152
 • DSCN0154
 • DSCN0155
 • DSCN0156
 • DSCN0157
 • DSCN0160
 • DSCN0161

20 września (środa) w godz. 10.00-14.00 w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie w Klubie Aktywnego Dyrektora.

Uczestniczyło w nim 82 dyrektorów szkół i placówek, a także przedstawiciele organów prowadzących. Zaproszenie przyjął również Wamińsko- Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, który przedstawił kierunki nadzoru pedagogicznego.
Spotkanie otworzył Dyrektor W- M ODN Waldemar Żakowski. Następnie Ewa Nosowicz, konsultant W-M ODN w Olsztynie, przedstawiła tematykę najbliższych spotkań KAD.

Nowym elementem będzie prezentacja przez dyrektorów – członków KAD przykładów dobrych praktyk realizowanych w szkołach, które są efektem uczestnictwa dyrektorów w wizytach studyjnych i spotkaniach seminaryjnych Klubu. Pierwsze dobre praktyki przedstawiła Elżbieta Dyrda, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu.

Następnie Józef Paszuk, konsultant W-M ODN w Olsztynie,  omówił  Niezbędne zmiany w dokumentacji szkolnej w związku z reformą oświaty.
Wystąpiła również Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z informacją dotyczącą miejsc wsparcia w województwie dla rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej

Skip to content