Konferencja Bezpieczeństwo Państwa

 • bezpieczenstwo_01
 • bezpieczenstwo_02
 • bezpieczenstwo_03
 • bezpieczenstwo_04
 • bezpieczenstwo_05
 • bezpieczenstwo_06
 • bezpieczenstwo_07
 • bezpieczenstwo_08
 • bezpieczenstwo_09
 • bezpieczenstwo_10
 • bezpieczenstwo_11

30 sierpnia 2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyła się konferencja nt. Bezpieczeństwo Państwa- nowe treści i umiejętności w podstawie programowej. W spotkaniu dla nauczycieli uczących przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa uczestniczyli przedstawiciele 16 Dywizji Zmechanizowanej. Żołnierze przedstawili zasady identyfikacji zagrożeń cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym oraz zasady współpracy z partnerami społecznymi.
Funkcjonariusze Policji zaprezentowali zasady postępowania w przypadku zagrożeń terrorystycznych oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia cyberzagrożeń.
Przedstawiciel Straży Granicznej omówił rolę tego resortu w systemie bezpieczeństwa Państwa.
Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby reprezentujący Straż Pożarną przedstawił zagadnienie reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi - zjawiska paniki oraz sposobów jej przeciwdziałania.
Realizator projektów adresowanych do młodzieży - instruktor survivalu - zaprezentował sposoby prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Ewa Wierczuk

Skip to content