Konferencja metodyczna z matematyki w Olecku

 • kon_mat_olecko_2018_01
 • kon_mat_olecko_2018_02
 • kon_mat_olecko_2018_03
 • kon_mat_olecko_2018_04
 • kon_mat_olecko_2018_05
 • kon_mat_olecko_2018_06
 • kon_mat_olecko_2018_07
 • kon_mat_olecko_2018_08

8 września 2018 r., odbyła się – w Olecku konferencja, skierowana do nauczycieli matematyki, poświęcona przygotowaniu do pierwszego egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Forum Nauczycieli Matematyki” realizowanego w naszym ośrodku od 4 lat. Problematyka spotkania dotyczyła:

 • specyfiki budowy arkusza egzaminacyjnego,
 • sposobów rozwiązywania zadań
 • zasad oceniania

W konferencji uczestniczyło  19 nauczycieli, którzy mieli możliwość wymiany informacji oraz uzupełnienia swojej wiedzy o specyfice nowej formy sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności absolwentów klas ósmych.

Józef Paszuk

Skip to content