Konferencja metodyczna z matematyki w Olsztynie

 • kon_mat_olsztyn_2018_01
 • kon_mat_olsztyn_2018_02
 • kon_mat_olsztyn_2018_03
 • kon_mat_olsztyn_2018_04
 • kon_mat_olsztyn_2018_05
 • kon_mat_olsztyn_2018_06
 • kon_mat_olsztyn_2018_07
 • kon_mat_olsztyn_2018_08
 • kon_mat_olsztyn_2018_09
 • kon_mat_olsztyn_2018_10
 • kon_mat_olsztyn_2018_11
 • kon_mat_olsztyn_2018_12
 • kon_mat_olsztyn_2018_13
 • kon_mat_olsztyn_2018_14
 • kon_mat_olsztyn_2018_15
 • kon_mat_olsztyn_2018_16
 • kon_mat_olsztyn_2018_17
 • kon_mat_olsztyn_2018_18

7 września 2018 r., odbyła się – w Olsztynie konferencja skierowana do nauczycieli matematyki poświęcona przygotowaniu do pierwszego egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Forum Nauczycieli Matematyki” realizowanego w naszym ośrodku od 4 lat. Problematyka spotkania dotyczyła:

 • specyfiki budowy arkusza egzaminacyjnego,
 • sposobów rozwiązywania zadań
 • zasad oceniania

W konferencji uczestniczyło  57 nauczycieli, którzy mieli możliwość wymiany informacji oraz uzupełnienia swojej wiedzy o specyfice nowej formy sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności absolwentów klas ósmych.

Józef Paszuk

Skip to content