Konferencja „Od smutku do nadziei – pomoc uczniom w depresji”

 • smutek_2018_01
 • smutek_2018_02
 • smutek_2018_03
 • smutek_2018_04
 • smutek_2018_05
 • smutek_2018_06
 • smutek_2018_07
 • smutek_2018_08
 • smutek_2018_09
 • smutek_2018_10
 • smutek_2018_11

Z przyjemnością podsumowujemy konferencję „Od smutku do nadziei – pomoc uczniom w depresji” realizowaną w ramach Grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, która miała swoje miejsce w Olsztynie 14 czerwca br. Wspólnie z licznie zgromadzonymi uczestnikami spotkania konferencyjnego podejmowaliśmy problem pracy z depresyjnym uczniem i jego rodzicem. Wyzwania, możliwościach i ograniczeniach tej pracy omawiali zaproszeni prelegenci: Aleksandra Gołaszewska-Adamowicz (lekarz psychiatra dzieci i młodzieży), Marzena Pycka (psychoterapeuta, superwizor szkoleniowy) oraz Anna Szatkowska (pedagog szkolny, kurator społeczny). Dzięki różnym perspektywom ujętym w wystąpieniach i połączonym w dyskusji panelowej omawiane zagadnienia zyskały walor inspirującej wielowymiarowości. Dziękujemy za zainteresowanie tematem i udział w konferencji.

Marcin Jaroszewski

Skip to content