Konferencja „Zniewolony umysł…”

 • zniewolony_umysl_2019_01
 • zniewolony_umysl_2019_02
 • zniewolony_umysl_2019_03
 • zniewolony_umysl_2019_04
 • zniewolony_umysl_2019_05
 • zniewolony_umysl_2019_06
 • zniewolony_umysl_2019_07
 • zniewolony_umysl_2019_08
 • zniewolony_umysl_2019_09
 • zniewolony_umysl_2019_10
 • zniewolony_umysl_2019_11
 • zniewolony_umysl_2019_12
 • zniewolony_umysl_2019_13
 • zniewolony_umysl_2019_14
 • zniewolony_umysl_2019_15
 • zniewolony_umysl_2019_16
 • zniewolony_umysl_2019_17
 • zniewolony_umysl_2019_18
 • zniewolony_umysl_2019_19
 • zniewolony_umysl_2019_20
 • zniewolony_umysl_2019_21

6 czerwca 2019 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91a odbyła się konferencja „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata”. Konferencję zorganizowała Polska Akademia Oświaty Sp. z o.o. we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Głównym celem konferencji było poszerzenie i rozpropagowanie wiedzy, a także podniesienie kompetencji uczestników w zakresie uzależnień behawioralnych. Uczestniczyło w niej ponad 100 nauczycieli, psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół, placówek opiekuńczych i wychowawczych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele instytucji/urzędów państwowych, jednostek  samorządu terytorialnego.

Konferencja finansowana była ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu, przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Zadanie 5.2.2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Henryk Sienkiewicz

Skip to content