Konferencje z informatyki, techniki i fizyki

 • informatyka_i_fizyka_17
 • informatyka_i_fizyka_18
 • informatyka_i_fizyka_19
 • informatyka_i_fizyka_20
 • informatyka_i_fizyka_21
 • informatyka_i_fizyka_22
 • informatyka_i_fizyka_01
 • informatyka_i_fizyka_02
 • informatyka_i_fizyka_03
 • informatyka_i_fizyka_04
 • informatyka_i_fizyka_05
 • informatyka_i_fizyka_06
 • informatyka_i_fizyka_07
 • informatyka_i_fizyka_08
 • informatyka_i_fizyka_09
 • informatyka_i_fizyka_10
 • informatyka_i_fizyka_11
 • informatyka_i_fizyka_12
 • informatyka_i_fizyka_13
 • informatyka_i_fizyka_14
 • informatyka_i_fizyka_15
 • informatyka_i_fizyka_16

Konferencja „Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej z informatyki i techniki” odbyło się 19 maja 2017 r. w Olsztyńskim Planetarium

Jednym z prelegentów była dr  hab. Anna Beata Kwiatkowska – doktor  nauk  matematycznych  w  zakresie  informatyki,  wykładowca   na   Wydziale   Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauczyciel informatyki w eksperymentalnym Liceum Akademickim w Toruniu dla młodzieży szczególnie uzdolnionej, przewodnicząca zespołu MEN ds. podstaw programowych z informatyki. Przedstawiła ona założenia, które przyczyniły się do obecnego kształtu podstawy programowej z informatyki do szkoły podstawowej.

Konferencja „Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej z fizyki” odbyła się 24 maja 2017 r. w Olsztyńskim Planetarium.

Jednym z prelegentów był  dr  Tomasz Greczyło - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek zespołu MEN ds. podstaw programowych z fizyki.

Skip to content