Kurs „Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

 • imag01
 • imag02
 • imag03
 • imag04
 • imag05
 • imag06
 • imag07
 • imag08
 • imag09
 • imag10
 • imag11
 • imag12
 • imag13
 • imag14
 • imag15
 • imag16
 • imag17
 • imag18
 • imag19
 • imag20
 • imag21
 • imag22
 • imag23
 • imag24
 • imag25
 • imag26
 • imag27
 • imag28
 • imag29
 • imag30
 • imag31

W dniach 23, 24, 25, 26 sierpnia 2016 r. 16 nauczycieli ukończyło kurs „Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”.

Kurs trwał 30 godzin i zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Absolwenci uzyskali przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132), na okres 5 lat.

Skip to content