Kurs “…udzielania pierwszej pomocy”

  • pomoc_10_2017_01
  • pomoc_10_2017_02
  • pomoc_10_2017_03
  • pomoc_10_2017_04
  • pomoc_10_2017_05
  • pomoc_10_2017_06
  • pomoc_10_2017_07

22 października 2017 r. 19 nauczycieli ukończyło kurs „Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”.

Kurs trwał 30 godzin i zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Absolwenci uzyskali przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132), na okres 5 lat.

Ewa Wierczuk

Skip to content