Metoda dynamicznych obrazów

  • IMG_1215
  • IMG_1216
  • IMG_1217
  • IMG_1218
  • IMG_1220
  • IMG_1221
  • IMG_1222
  • IMG_1223
  • IMG_1228
  • IMG_1229

3 października 2020 r w Warmińsko- Mazurskim Ośrodku Doskonalenia odbyły się warsztaty na temat Metoda dynamicznych obrazów Systemu Edukacji Przez Ruch w edukacji w pracy z dziećmi młodszymi. Osobą prowadzącą zajęcia była pani Dorota Dziamska autorka Systemu Edukacji przez Ruch i koordynatorka nowej podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Jak zwykle zajęcia miały charakter praktyczny. Celem szkolenia było ukazanie metody dynamicznych obrazów i wykorzystania jej w edukacji matematycznej, polonistycznej i przyrodniczej.

Agnieszka Spikert

Skip to content