Podsumowania II edycji konkursu „Tu jest moja mała ojczyzna”

  • 1_a
  • 2_a
  • 3_a
  • 4_a
  • 5_a
  • 6_a
  • 7_a
  • 8_a
  • 9_a

19 listopada 2022 r. odbyło się podsumowania II edycji konkursu literacko-fotograficznego „Tu jest moja mała ojczyzna" w naszym Ośrodku.
Gościem honorowym był profesor Zbigniew Chojnowski. Literaturoznawca oraz poeta, mówca i przemiły człowiek, wykładowca na UWM, odwiedził nas z prelekcją na temat poezji.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe (gry edukacyjne), zaś nauczyciele podziękowania. Obecni byli również dumni rodzice. Gratulujemy.

Ideą konkursu jest promowanie młodych talentów (literackich, artystycznych), kształtowanie postawy szacunku do małych ojczyzn, troska o przyrodę i piękno najbliższego otoczenia.
Koordynatorką działań konkursowych są Katarzyna Pietrzyk (doradca metodyczny ds. nauczania języka polskiego) oraz Alicja Szarzyńska- nauczyciel konsultant ds. edukacji geograficznej i ekologicznej.

Sponsorem nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bardzo dziękujemy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycielom zdolnych uczniów, a uczniom życzymy powodzenia w dalszej przygodzie z poezją.

Zapraszamy do III edycji konkursu „Tu jest moja mała ojczyzna". Wkrótce szczegóły.
Katarzyna Pietrzyk

Skip to content