Praktyczne zarządzanie przedsiębiorstwem

  • IMAG0252
  • IMAG0254

Praktyczne zarządzanie przedsiębiorstwem - wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, to temat warsztatów, które odbyły się 22 stycznia 2018 r w W-M ODN w Olsztynie. 16 nauczycieli uczących przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych poznawało innowacyjne nauczanie praktycznej nauki biznesu. Symulacje dostosowane do kierunków kształcenia zamieszczone w chmurze, pozwalają kształtować u uczniów umiejętności podejmowania decyzji w biznesie. Na podstawie informacji rynkowych uczeń musi dokonać analizy danych w celu podjęcia decyzji zgodnie z obraną strategia. Decyzje biznesowe są zestawione z decyzjami podejmowanymi przez właścicieli konkurencyjnych firm. Po każdym etapie decyzyjnym uczestnicy otrzymują feedback pokazujący skutki podjętych decyzji w formie karty wyników, która ukazuje aktualny ranking wirtualnych firm obliczany na podstawie wyniku ekonomicznego, zadowolenia klientów, zadowolenia pracowników oraz wskaźnika dotyczącego rozwoju firmy. Zadaniem uczniów jest analiza otrzymanych danych, wyciąganie wniosków i korygowanie strategii. Zastosowane symulacje pozwolą bardziej skutecznie przygotować uczniów do rynku pracy.

Ewa Wierczuk

Skip to content