Projekt: Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo…

  • rodzicielstwo_01
  • rodzicielstwo_02
  • rodzicielstwo_03
  • rodzicielstwo_04
  • rodzicielstwo_05
  • rodzicielstwo_06
  • rodzicielstwo_07

4 grudnia 2022 r. zakończyło się czterodniowe szkolenie, którego celem było przygotowanie trenerów wojewódzkich do wdrażania projektu: „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” na swoim terenie. WMODN w Olsztynie włączył się w to przedsięwzięcie. Warsztaty zorganizowane były przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Celem programu jest nabycie, poszerzenie i uaktualnienie wiedzy (i umiejętności) z zakresu: zdrowia prokreacyjnego, kształtowania u młodzieży postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa, zagrożeń społecznych. Podczas warsztatów, pod okiem specjalistów, uczyliśmy się również, jak wspierać młodych ludzi w okresie dojrzewania oraz w przygotowywaniu do podjęcia przyszłych ról rodzicielskich.
Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do współpracy. Zapisy na Platformie WMODN, szkolenie AW-24 Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo: działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych: projekt MEiN lata 2023-2025.
Ewa Kiryła

Skip to content