Reforma oświaty krok po kroku

 • DSCN9514
 • DSCN9515
 • DSCN9516
 • DSCN9517
 • DSCN9518
 • DSCN9519
 • DSCN9520
 • DSCN9521
 • DSCN9522
 • DSCN9523
 • DSCN9524
 • DSCN9525
 • DSCN9526
 • 20170328_101203
 • 20170328_101327
 • 20170328_101352
 • 20170328_125653
 • DSCN9502
 • DSCN9503
 • DSCN9504
 • DSCN9506
 • DSCN9507
 • DSCN9508
 • DSCN9509
 • DSCN9512

27 marca w  Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, Olsztyn, pod patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty odbyło  się konferencja  w Klubie Aktywnego Dyrektora „Reforma oświaty krok po kroku”. Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia: zmiana ustroju szkolnego (założenia, harmonogram wprowadzania zmian), nowa organizacja pracy szkół (nowy statut -  najważniejsze zmiany), konsekwencje wprowadzanych zmian  (nowa podstawa programowa, nowe ramowe plany nauczania, zasady dotacji, egzaminy zewnętrzne),  zadania dyrektora w  okresie wprowadzania zmian (praca w oparciu o przepisy przejściowe np. arkusze organizacji, rekrutacja do szkół, sprawy kadrowe) , doradztwo zawodowe w kontekście propozycji regionalnego i ogólnopolskiego ośrodka doskonalenia nauczycieli.
Podczas konferencji wystąpił Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Wykłady wygłosili eksperci Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych,  który we współpracy  z Warmińsko – Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli  w Olsztynie współorganizował konferencję. Wzięło w niej udział 120 dyrektorów szkól podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.
Ewa Nosowicz

Skip to content