Śniadanie na łące, obiad w lesie, kolacja nad wodą

 • kulturalny_popas01
 • kulturalny_popas02
 • kulturalny_popas03
 • kulturalny_popas04
 • kulturalny_popas05
 • kulturalny_popas06
 • kulturalny_popas07
 • kulturalny_popas08
 • kulturalny_popas09
 • kulturalny_popas10
 • kulturalny_popas11

11 września 2021 r. odbyły się warsztaty terenowe w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa: "Śniadanie na łące, obiad w lesie, kolacja nad wodą. Kulturalny popas w kniejach Lasu Skapen", które prowadzili dr Wiesław Skrobot (Pracowania Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie) i Magdalena Rudnicka (Stowarzyszenie "Dzika Iława") . Śniadanie "zjedliśmy" na pięknej, bogatej łące między Liwą i Rogowem. Poszukiwaliśmy roślin jadalnych i leczniczych, których używali dawni mieszkańcy tych okolic, a które i dzisiaj służą naszemu zdrowiu. Pora obiadowa zastała nas na leśnym skrzyżowaniu Trzy Kamienie. Poszukiwaliśmy śladów dawnych smolarni i dziegciarni; opowiadaliśmy, czym żywili się dawni rzemieślnicy leśni, przypomnieliśmy też dwa podania lokalne związane z tym średniowiecznym punktem granicznym, znanym z dokumentów historycznych pobliskiej wsi Samborowo. Na kolację udaliśmy się na polanę leśną przy wyjściu Drwęcy z Jeziora Drwęckiego w okolicy Samborowa. Tu poszukiwaliśmy śladów życia społeczności z młodszej epoki kamienia, sprzed pięciu tysięcy lat. Spróbowaliśmy odegrać role neolitycznych tubylców, zajmujących się zbieractwem dziko rosnących roślin, wzbogacających mięsną dietę pradziejowych myśliwych.

Przedsięwzięcie dofinansowano z WFOŚiGW w Olsztynie.

Alicja Szarzyńska, dr Wiesław Skrobot

Skip to content