Spotkanie Erasmus+ marzec

  • 20170314_120541
  • 20170314_122804
  • 20170314_122855
  • 20170314_141349
  • 20170314_141413
  • 20170314_141544
  • 20170314_141613

14 marca w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyło się  spotkanie informacyjne, podnoszące  wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ EDUKACJA SZKOLNA. Uczestniczyli w nim dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli,  szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących. Podczas spotkania koordynatorzy regionalni: Ewa Nosowicz i Henryk Sienkiewicz przedstawili zasady uczestnictwa w programie Erasmus+ EDUKACJA SZKOLNA.  Anna Zduńczyk, nauczycielka Gimnazjum nr 7 w Olsztynie przedstawiła projekt współpracy międzynarodowej szkół jako przykład dobrej praktyki.
Ewa Nosowicz

Skip to content