Spotkanie informacyjne w sprawie kursów języka angielskiego

  • ang01
  • ang02
  • ang03
  • ang04
  • ang05
  • ang06

24 września 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie organizacji kursów języka angielskiego dla wszystkich nauczycieli, w tym dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Kursy przygotowują do zdania egzaminu Pearson Test of English General Level 3, który jest niezbędny do uzyskania pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III.

Skip to content