Styczniowe Forum Nauczycieli Matematyki

  • fnm_styczen_2018_01
  • fnm_styczen_2018_02
  • fnm_styczen_2018_03
  • fnm_styczen_2018_04
  • fnm_styczen_2018_05
  • fnm_styczen_2018_06
  • fnm_styczen_2018_07
  • fnm_styczen_2018_08
  • fnm_styczen_2018_09

10 stycznia 2018 r., w Naszym Ośrodku, odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Nauczycieli Matematyki poświęcone – po raz drugi - możliwościom wykorzystywania na lekcjach matematyki we wszystkich typach szkół zasad i filozofii gry w szachy. Spotkanie prowadziła  Lena  Kazimierczak, nauczycielka  matematyki  w  Szkole  Podstawowej  nr  6  im.  K.  I.  Gałczyńskiego  w  Olsztynie, instruktor  sportu - dyscyplina szachy,  sędzia  klasy  III  w szachach, autorka programu innowacyjnego „Matematyka w Szachach”, właścicielka firmy „Naukożercy Lena Kaźmierczak”.

Wykorzystywanie zasad szachowych w kształceniu matematycznym jest odpowiedzią na uchwałę, jaką w marcu 2012 roku podjął Parlament Europejski. Wskazuje ona, że wprowadzanie tej gry do placówek jest pożądanym kierunkiem rozwoju edukacji i jednym z najlepiej realizowanych na kontynencie.

W spotkaniu uczestniczyło  28 osób, nauczycieli matematyki w szkołach różnych typów  naszego województwa.

Następne spotkanie Forum odbędzie się w marcu i będzie poświęcone innym, nieschematycznym metodom nauczania matematyki w szkołach.

 Animatorzy FNM:
Henryk Sienkiewicz
Józef Paszuk

Skip to content