Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo

  • rodzicielstwo_01
  • rodzicielstwo_02
  • rodzicielstwo_03
  • rodzicielstwo_04
  • rodzicielstwo_05
  • rodzicielstwo_06
  • rodzicielstwo_07
  • rodzicielstwo_08
  • rodzicielstwo_09
  • rodzicielstwo_10

16 kwietnia 2023 r. zakończyła się II część dwudniowego szkolenia dla trenerów wojewódzkich w ramach wdrażania projektu: „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”. Warsztaty zorganizowane były przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Sulejówku. Tym razem skupiliśmy się na opracowaniu programu trzydziestogodzinnego szkolenia dla nauczycieli realizujących zajęcia profilaktyczne z uczniami i ćwiczeniu spójnej strategii komunikacji skierowanej do uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów.
Celem całego programu jest nabycie, poszerzenie i uaktualnienie wiedzy (i umiejętności) z zakresu: zdrowia prokreacyjnego, kształtowania u młodzieży postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa, zagrożeń społecznych.
Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do współpracy. Zapisy na Platformie WMODN pod nr.: AW-24 Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo: działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych: projekt MEiN lata 2023-2025. Realizację zadań rozpoczynamy w roku szkolnym 2023/2024.
Ewa Kiryła

Skip to content