Ukraiński Kongres Oświatowy

  • dyrektorzy i Kuprianowicz
  • dyrektorzy ukr szkół
  • Goscie zaproszeni
  • kongres
  • nauczycielki z Bartosz szkoly
  • panel z dyrektorami szkól Biały Bór, Gorowo, Bartoszyce
  • panel z nauczycielami
  • tance – drugoklasisci

21-22 października 2022 r. z inicjatywy Fundacji PROSVITA w szkołach z ukraińskim językiem nauczania w Bartoszycach i Górowie Iławeckim odbył się Ukraiński Kongres Oświatowy. Oprócz wymienionych szkół, współorganizatorem był również Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
Ponad 30 delegatów z całej Polski (nauczyciele języka ukraińskiego, dyrektorzy szkół, rodzice oraz liderzy ukraińskich organizacji w Polsce) podczas dyskusji panelowych oraz innych form pracowało nad strategią działań edukacyjno-wychowawczych oraz integracyjnych w systemie szkolnictwa mniejszości ukraińskiej w Polsce.

Zmniejszająca się liczba uczniów ukraińskiej mniejszości narodowej, ponad 200 tys. uczniów uchodźców z Ukrainy w polskim systemie szkolnictwa, brak podręczników do nauczania języka ukraińskiego to, między innymi, główne problemy, które wymagają pewnych zmian w prawie oświatowym oraz wypracowanie efektywnych działań związanych z promocją nauczania języka ukraińskiego, integracją nauczycieli prowadzących nauczanie języka ukraińskiego.

Kongres był pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce i nic dziwnego, że wzbudził duże zainteresowanie.

Lubomira Tchórz

Skip to content