Teka edukacyjna „Policja Państwowa 1919-1939”

27 sierpnia 2021 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli historii - Teka edukacyjna „Policja Państwowa 1919-1939”. Udział w zajęciach wzięły 22 osoby, a poprowadzili je dr Marcin Płotek, Dawid Zagził i Iwona Jóźwiak.

Każdy z uczestników otrzymał tekę, czyli przygotowany przez olsztyńską delegaturę IPN oraz pracownika W-M ODN Iwonę Jóźwiak zestaw materiałów dla nauczycieli i uczniów, w tym: scenariusze zajęć, teksty źródłowe, merytoryczne wprowadzenie do tematu, a także bogaty zasób fotografii, wykresów i tabel informacyjnych.

Tekę można pobrać także w formie cyfrowej.

Iwona Jóźwiak,
doradca W-M ODN w Olsztynie
z historii i wiedzy o społeczeństwie

 

Skip to content