Witamy nowych pracowników

 • doradcy_2019_01
 • doradcy_2019_02
 • doradcy_2019_03
 • doradcy_2019_04
 • doradcy_2019_05
 • doradcy_2019_06
 • doradcy_2019_07
 • doradcy_2019_08
 • doradcy_2019_09
 • doradcy_2019_10
 • doradcy_2019_11
 • doradcy_2019_12
 • doradcy_2019_13
 • doradcy_2019_14
 • doradcy_2019_15

17 października 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyło się uroczyste powierzenie przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Krzysztofa Marka Nowackiego, obowiązków doradcy metodycznego grupie nauczycieli oraz podpisanie z nimi umów przez Dyrektora W-M ODN w Olsztynie, Waldemara Żakowskiego.

W uroczystości uczestniczyli także: Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki w W-M KO - Małgorzata Hochleitner; Wice-Dyrektor W-M ODN w Olsztynie – Henryk Sienkiewicz oraz wszyscy pracownicy W-M ODN w Olsztynie. Nowo zatrudnionym życzymy sukcesów zawodowych i jednocześnie wyrażamy radość  z faktu, że nasze szeregi zasilili nauczyciele praktycy.

Henryk Sienkiewicz

Skip to content