Wizyta studyjna w Szkole Podstawowej w Purdzie

 • purda_01
 • purda_02
 • purda_03
 • purda_04
 • purda_05
 • purda_06
 • purda_07
 • purda_08
 • purda_09
 • purda_10
 • purda_11
 • purda_12
 • purda_13
 • purda_14
 • purda_15
 • purda_16
 • purda_17
 • purda_18
 • purda_19
 • purda_20

19 listopada 2016 r. odbyła się wizyta studyjna nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Purdzie, którą zorganizowały Agnieszka Spikert i Alicja Szarzyńska. Wyjazd odbył się w ramach szkolenia  Uczenie się przez doświadczanie - przykłady dobrych praktyk. Wizyta studyjna w Szkole Podstawowej w Purdzie. W wizycie studyjnej uczestniczyło 40 nauczycieli naszego województwa. Celem szkolenia było zaprezentowanie ciekawych i nowoczesnych metod pracy z uczniami w szkole podstawowej i w przedszkolu na przykładzie małej, wiejskiej szkoły.  Spotkanie rozpoczęła Danuta Adamowicz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie. Zaprezentowała gościom projekty realizowane w szkole na przestrzeni ostatnich lat. Następnie każdy z nauczycieli szkoły zapoznał uczestników ze swoim projektem i metodami pracy. Spotkanie wzbogaciły wykład i warsztaty poprowadzone przez profesora dr. hab. Jarosława Całki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na temat Życie w kropli treści żwacza. Uczestnicy spotkania mieli okazję obserwować pod mikroskopem życie istniejące w treści krowy. Na zakończenie spotkania nauczyciele uczestniczyli w jednym z zaproponowanych warsztatów, które poprowadzili nauczyciele Szkoły Podstawowej w Purdzie: a) Badanie czystości powietrza skalą porostową – Jolanta Putra, b) Warsztaty dziennikarskie –Krystyna Ciesielska, c) Eksperymenty – nauczanie przez doświadczanie- Małgorzata Gołaszewska, d) Lego wedo2 – Marlena Kowalewska-Kozubek, Katarzyna Marchwica, e) Quest po Purdzie „Historia Purdy w wędrownych butach” - Krystyna Izdebska. Oczywiście nie zabrakło słodkiego poczęstunku i ciepłego „co nieco”, o które zadbali gospodarze.
Warsztaty były finansowane przez WFOŚiGW w Olsztynie.
Agnieszka Spikert

Skip to content