Wizyta studyjna KAD

 • kad_01_2019_01
 • kad_01_2019_02
 • kad_01_2019_03
 • kad_01_2019_04
 • kad_01_2019_05
 • kad_01_2019_06
 • kad_01_2019_07
 • kad_01_2019_08
 • kad_01_2019_09
 • kad_01_2019_10
 • kad_01_2019_11

7-8 grudnia 2018 r. członkowie Klubu Aktywnego Dyrektora uczestniczyli w wizycie studyjnej do Warszawy. Temat wizyty: „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły i przedszkola nad kształceniem kompetencji kluczowych: cyfrowych i uczenia się” był ściśle związany z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny, a także znowelizowanymi w styczniu 2018 r. Zaleceniami Parlamentu Europejskiego, dotyczącymi kształcenia kompetencji cyfrowych w edukacji formalnej. Wizyta studyjna dla Dyrektorów szkół i przedszkoli, zorganizowana była we współpracy z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Program wizyty obejmował:

 • wizytę w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach (obserwacje lekcji, spotkanie seminaryjne z kadrą zarządzającą, tematyka: innowacje pedagogiczne w zakresie kompetencji cyfrowych, pozyskiwanie środków na realizację projektów cyfrowych oraz współpracy międzynarodowej, pilotaże oprogramowania w edukacji formalnej),
 • warsztaty w Fundacji Orange FabuLab
 • projekcję filmu „7 uczuć” oraz udział w dyskusji po filmie na temat emocji dziecka związanych z zacieraniem się granic pomiędzy światem wirtualnym i realnym

Ewa Nosowicz

Skip to content