Wojewódzka konferencję – Sienkiewicz na nowo czytany

 • sienkiewicz_01
 • sienkiewicz_02
 • sienkiewicz_03
 • sienkiewicz_04
 • sienkiewicz_05
 • sienkiewicz_06
 • sienkiewicz_07
 • sienkiewicz_08
 • sienkiewicz_09
 • sienkiewicz_10
 • sienkiewicz_11
 • sienkiewicz_12
 • sienkiewicz_13
 • sienkiewicz_14
 • sienkiewicz_15
 • sienkiewicz_16
 • sienkiewicz_17
 • sienkiewicz_18
 • sienkiewicz_19
 • sienkiewicz_20
 • sienkiewicz_21
 • sienkiewicz_22
 • sienkiewicz_23
 • sienkiewicz_24
 • sienkiewicz_25
 • sienkiewicz_26
 • sienkiewicz_27
 • sienkiewicz_28
 • sienkiewicz_29
 • sienkiewicz_30
 • sienkiewicz_31
 • sienkiewicz_32
 • sienkiewicz_33
 • sienkiewicz_34
 • sienkiewicz_35

7 listopada w ramach grantu W-M Kuratora Oświaty i przy współpracy z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Olsztynie, w gościnnych murach I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie - W-M ODN w Olsztynie zorganizował wojewódzką konferencję Sienkiewicz na nowo czytany, podsumowującą Rok Sienkiewicza w naszym regionie. Swoją obecnością zaszczyciło ją ponad 170 osób, w tym Krzysztof Marek Nowacki - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Wojciech Cybulski - Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty i Barbara Antczak - Dyrektor Kształcenia, Wychowania i Opieki w Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Najnowszy stan badań nad H. Sienkiewiczem i jego twórczością przedstawili: dr hab. Jolanta Sztachelska - profesor Uniwersytetu w Białymstoku i prof. dr. hab. Ryszard Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Następnie przykładami dobrej praktyki w zakresie omawiania na zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej twórczości Sienkiewicza z zebranymi podzieli się poloniści szkół olsztyńskich, odpowiedni według etapów edukacyjnych: dr Paweł Pietrzyk, Regina Komarzewska-Skolimowska i Wiesława Zielińska. Praktyczną formą kontynuacji konferencji były warsztaty przeprowadzone 19 listopada 2016 r. przez niżej podpisanego. Wzięło w nich udział 40 osób w dwóch grupach.
Taka forma podsumowania Roku Sienkiewicza spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony uczestniczących w niej nauczycieli.
Uczestnikom konferencji i warsztatów składam najserdeczniejsze podziękowania za aktywne zaangażowanie się w te przedsięwzięcia.
Wojciech Tański

Skip to content