Zajęcia otwarte z edukacji matematycznej

  • IMG_3371
  • IMG_3372
  • IMG_3373
  • IMG_3374
  • IMG_3375
  • IMG_3376

12 maja 2022 r. odbyły się zajęcia otwarte z edukacji matematycznej dla nauczycieli szkół w Tyrowie i Świątkach objętych działaniem projektu Kompleksowego Wspomagania Szkół. Zajęcia w klasie II prowadziła Ewa Kopacka- nauczyciel doradca i nauczyciel szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie. Zajęcia miały na celu ukazanie metod aktywnych podczas edukacji matematycznej (m.in. metoda stacji zadaniowych).

Agnieszka Spikert

Skip to content