Zapanować nad emocjami – zapanować nad słowami

  • emocje_01
  • emocje_02
  • emocje_03
  • emocje_04
  • emocje_05

26 listopada  w  I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie odbyło się seminarium „Zapanować nad emocjami – zapanować nad słowami”. Wybrane problemy agresji językowej. Spotkanie poprowadziła  prof. Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego . Interesujące wystąpienie miał również dr Paweł Pietrzyk z Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego, który łączy pracę naukową z dydaktyką szkolną. Uczestnicy zgodzili się ze stanowiskiem, że  w  ostatnich  latach nasila się w polszczyźnie wiele zjawisk negatywnych. Jednym z nich jest agresja językowa. Polega ona na wyrażaniu negatywnego wartościowania i złych emocji wobec odbiorcy lub tematu wypowiedzi, wynikających z przyjętej przez nadawcę wrogiej postawy wobec świata. O tych trudnych relacjach między wartościami i antywartościami dyskutowało prawie 100 polonistów.
Elżbieta Jermacz

Skip to content