Pracownicy

Kierownictwo

 • Waldemar Żakowski

  Dyrektor mgr Waldemar Żakowski zakowski@wmodn.olsztyn.pl tel. 89…

 • Henryk Sienkiewicz

  Wicedyrektor mgr Henryk Sienkiewicz sienkiewicz@wmodn.olsztyn.pl tel. 89…

 • Sekretariat

  Sekretariat e-mail: wmodn@wmodn.olsztyn.pl tel. (89) 522-85-00 fax…

Konsultanci

 • Leszek Kalinowski

  doskonalenie nauczycieli w zakresie informatyki i mediów…

 • Anna Maria Kondrzycka

  doskonalenie nauczycieli w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, profilaktyki…

 • Ewa Nosowicz

  koordynator europejskich programów edukacyjnych doskonalenie kadry kierowniczej…

 • Bożena Osik

  doskonalenie nauczycieli religii rzymskokatolickiej i etyki  …

 • Józef Paszuk

  doskonalenie nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych doskonalenie kadry…

 • Józef Rogowski

  doskonalenie nauczycieli wychowania fizycznego i prozdrowotnego, gimnastyka…

 • Agnieszka Spikert

  doskonalenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej…

 • Elżbieta Szymborska

  doskonalenie nauczycieli  języka angielskiego   poniedziałek i…

 • Wojciech Tański

  doskonalenie nauczycieli przedmiotów humanistycznych pomiar dydaktyczny, ocenianie…

 • Lubomira Tchórz

  Doradca metodyczny doradca w zakresie nauczania języka…

 • Ewa Bożenna Wierczuk

  doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz rzadkich specjalności…

 • Sekretariat

  Sekretariat e-mail: wmodn@wmodn.olsztyn.pl tel. (89) 522-85-00 fax…