Program Chronimy Dzieci

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych to jeden z priorytetów polityki oświatowej państwa i ważne zadanie powierzone dyrektorowi szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundacja Dzieci Niczyje zapraszają do programu i podjęcia działań
prowadzących do uzyskania certyfikatu Chronimy Dzieci. Certyfikat przyznawany jest szkołom przedszkolom
oraz innym placówkom oświatowym, które spełniają standardy ochrony dzieci przed przemocą.

Więcej informacji

Możesz również polubić…

Skip to content