Program Chronimy Dzieci

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych to jeden z priorytetów polityki oświatowej państwa i ważne zadanie powierzone dyrektorowi szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundacja Dzieci Niczyje zapraszają do programu i podjęcia działań
prowadzących do uzyskania certyfikatu Chronimy Dzieci. Certyfikat przyznawany jest szkołom przedszkolom
oraz innym placówkom oświatowym, które spełniają standardy ochrony dzieci przed przemocą.

Więcej informacji

Skip to content