Projekt edukacyjny jako metoda realizacji podstawy programowej z historii i wos

Zapraszam nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na szkolenie nr I-8 „Projekt edukacyjny jako metoda realizacji podstawy programowej z historii i wos w szkole podstawowej”, które odbędzie się 21 kwietnia (sobota) w godz. 11.00-14.30 w siedzibie W- M ODN w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, sala 201.

WAŻNE- Z uwagi na czynności organizacyjne proszę o informację zwrotną drogą mailową nosowicz@wmodn.olsztyn.pl dotyczącą rezygnacji lub potwierdzenia udziału w szkoleniu do 18 kwietnia 2018 r.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam
Kierownik kursu - Ewa Nosowicz

Sporządziła:
Ewa Nosowicz

nosowicz@wmodn.olsztyn.pl,
Telefon: 89 522 85 19

Skip to content