Projekt „Początkujący Matematyk – w praktyce”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie informuje, że rozpoczyna realizację Projektu wsparcia nauczycieli matematyki „SB-007 Początkujący Matematyk – w praktyce” skierowanego do nauczycieli stażystów i kontraktowych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnikami Projektu mogą być również nauczyciele przedszkoli rozpoczynający realizację edukacji matematycznej.

Celem projektu jest wspieranie nauczycieli matematyki rozpoczynających pracę w zakresie kierowania procesem nauczania-uczenia się oraz w doskonaleniu umiejętności metodycznych i kompetencji merytorycznych

Spotkania w ramach projektu odbywać się będą co dwa miesiące, w trybie on-line (jeśli nie będzie obostrzeń związanych z COVID-19 – w trybie „naocznym”). Problematyka poszczególnych spotkań oraz ich terminy zamieszczone są w ofercie edukacyjnej Ośrodka. Osoby, które wezmą udział w co najmniej trzech spotkaniach otrzymają poświadczenie uczestnictwa. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowa informacja dotycząca organizacji zajęć zostanie przekazana na pierwszym spotkaniu, w dniu 29 września 2021, o godzinie 14,00.

Link do spotkania zostanie przekazany osobom, które zgłoszą swój  udział poprzez wypełnienie zgłoszenia na platformie naszego Ośrodka, do dnia 27 września 2021 r., do godziny 15,00.

Zapraszam,

Józef Paszuk
konsultant W-M ODN w Olsztynie
tel.: 89 522 85 14
paszuk@wmodn.olsztyn.pl

Możesz również polubić…

Skip to content