Indywidualna karta zgłoszenia na kurs kwalifikacyjnyNazwa kursu kwalifikacyjnego

Nazwa kursu nadającego uprawnienia

Dane osobowe kandydata  
Nazwisko
Imiona


w
Ukończona uczelnia /rok
Województwo:
Status zawodowy: stażystamianowanykontraktowydyplomowany
Status zawodowy: mgrlicencjatinne,jakie?
Wykształcenie:
Przygotowanie pedagogiczne:
Staż pracy:
Miejsce zatrudnienia  
nazwa placówki
adres i tel. placówki:
powiat (ziemski, grodzki - nazwa):
Stanowisko
Nauczany_przedmiot:
Adres_do_korespondencji  
Kod Pocztowy
Miejscowość
Ulica i nr domu, nr mieszkania
Telefon (*wymagane)
Adres_email (*wymagane)
Przepisz kod Captcha captcha

Oświadczenie kandydata: Zgadzam się na użycie moich danych osobowych w celu stworzenia bazy danych W-M ODN w Olsztynie. Dane te są objęte ochroną i nie będą udostępniane osobom trzecim.


W-M ODN w Olsztynie, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 tel. (89) 522-85-00, fax. (89) 522-85-25 lub Filia W-M ODN w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 2 tel. (87) 621-78-13 e-mail: wmodn@wmodn.olsztyn.pl, www.wmodn.olsztyn.pl nr konta bankowego: Citibank Handlowy 85 1030 1218 0000 0000 9252 2024