Indywidualna karta zgłoszenia na kurs kwalifikacyjnyNazwa kursu kwalifikacyjnego lub kursu nadającego uprawnienia

Dane osobowe kandydata  
Nazwisko (*wymagane)
Imie (*wymagane)
 
 
w
Ukończona uczelnia /rok
Województwo:
Stopień awansu zawodowego: stażystamianowanykontraktowydyplomowany
Poziom wykształcenia: wyższewyższe mag.licencjatinne
Przygotowanie pedagogiczne: taknie
Staż pracy pedagogicznej:
Miejsce zatrudnienia  
nazwa placówki
adres i tel. placówki:
Nauczany_przedmiot:
Adres_do_korespondencji  
Kod Pocztowy
Miejscowość
Ulica i nr domu, nr mieszkania
Telefon (*wymagane)
Adres_email (*wymagane)
Przepisz kod Captcha captcha

Oświadczenie kandydata: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji statutowych celów W-M ODN w Olsztynie - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W procesie przetwarzania przez W-M ODN w Olsztynie Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
Więcej informacji


W-M ODN w Olsztynie, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 tel. (89) 522-85-00, fax. (89) 522-85-25 lub Filia W-M ODN w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 2 tel. (87) 621-78-13 e-mail: wmodn@wmodn.olsztyn.pl, www.wmodn.olsztyn.pl nr konta bankowego: Citibank Handlowy 85 1030 1218 0000 0000 9252 2024