Indywidualna karta zgłoszenia na kurs


Nazwa_kursu:
Dane osobowe kandydata  


w
Miejsce zatrudnienia  
stażystamianowanykontraktowydyplomowany
Adres_do_korespondencji  
Przepisz kod Captcha captcha id:captcha

Oświadczenie kandydata: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w celu rekrutacji i uczestnictwa w formach doskonalenia organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Więcej informacji


W-M ODN w Olsztynie, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 tel. (89) 522-85-00, fax. (89) 522-85-25 lub Filia W-M ODN w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 2 tel. (87) 621-78-13 e-mail: wmodn@wmodn.olsztyn.pl, www.wmodn.olsztyn.pl nr konta bankowego: Citibank Handlowy 85 1030 1218 0000 0000 9252 2024