Zamówienie szkolenia zespołu nauczycieli na terenie szkoły/placówki


Tematyka i rodzaj kursu
Imię i Nazwisko prowadzącego szkolenie:
Adresat formy (rada pedagogiczna, zespół przedmiotowy:)
Liczba godzin dydaktycznych szkolenia:
Miejsce i termin szkolenia:
Rachunek wystawić na ( podać pełną nazwę i tel płatnika w tym nr NIP)
Informacje dodatkowe
Adres email
Przepisz kod Captcha captcha

Szkoła / Placówka jest zobowiązana do przekazania na konto Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie kosztów szkolenia.


W-M ODN w Olsztynie, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 tel. (89) 522-85-00, fax. (89) 522-85-25 lub Filia W-M ODN w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 2 tel. (87) 621-78-13 e-mail: wmodn@wmodn.olsztyn.pl, www.wmodn.olsztyn.pl nr konta bankowego: Citibank Handlowy 85 1030 1218 0000 0000 9252 2024