Są jeszcze wolne miejsca w Grupie Konsultacyjno-Superwizyjnej

Szanowni nauczyciele, wychowawcy, psychologowie i pedagodzy szkolni,

Są jeszcze wolne miejsca w GRUPIE KONSULTACYJNO-SUPERWIZYJNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ działającej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Zapraszamy zainteresowanych wychodzeniem poza schematy w swojej pracy wychowawczej i terapeutycznej do tworzenia nowej jakości w edukacji.

Informacje:
Marcin Jaroszewski

jaroszewski@wmodn.olsztyn.pl
tel. 89 522 85 15

 

Skip to content