Seminarium Wychowania Przedszkolnego – zmiany

13 kwietnia 2016 r.  w ramach Seminarium Wychowania Przedszkolnego tematem spotkania, na prośbą uczestników, będzie Diagnoza końcowa postępów dziecka a jego gotowość do uczenia się.
Początek zajęć godzina 16.00 w W-M ODN w Olsztynie, ul. Głowackiego 17

W związku z wyjazdową konferencją  dyrektorek przedszkoli z naszego województwa spotkanie w ramach Seminarium Wychowania Przedszkolnego zaplanowane na 11 maja 2016 r. odbędzie się tydzień później tj. 18 maja 2016 r. 
Tematem spotkania będzie zagadnienie I-8  Widzę, słyszę, czuję, smakuję – jak poznawać przyrodę wszystkimi zmysłami.  Zajęcia  odbędą się w Muzeum Przyrody ul. Metalowa 8 w Olsztynie o  godzinie  15.00.

Osoby zainteresowane tematem proszę o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie lub e-mailowo u kierownika formy Teresy Pupel  do 6 maja 2016 r.

Sporządziła
Teresa Pupel

tel. 89 522 85 21
pupel@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content