Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Olsztynie

1 lipca 2021 r. rozpoczęło swoją działalność Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Olsztynie. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji

Skip to content