Spotkanie informacyjne programu Erasmus+ EDUKACJA SZKOLNA

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, podnoszące  wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ EDUKACJA SZKOLNA.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli: przedszkoli,  szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych (maksymalnie dwie osoby z jednej placówki).

Spotkanie odbędzie się
14 marca 2017 r. godz. 12.00 – 17.00
w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Uczestnikom zapewniamy:

  • bezpłatny udział w seminarium,
  • poczęstunek,
  • miłą atmosferę.

Organizator nie ponosi kosztów podróży uczestnika.
Liczba miejsc na poszczególne spotkania informacyjne jest ograniczona.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja na spotkania wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza rejestracyjnego.

Formularz rejestracyjny aktywny od środy 1 marca 2017 r.  od godziny 15.00 do niedzieli 12 marca 2017 r. do godziny 24.00.

Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają informację e-mailem na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Wypełnij formularz on-line

Osobą do kontaktu ds. szkoleń w W-M ODN w Olsztynie  jest Ewa Nosowicz,
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl   tel. 601 155 860

Skip to content