Spotkanie ERASMUS+ w Olsztynie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, podnoszące  wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ EDUKACJA SZKOLNA.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli: przedszkoli,  szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych (maksymalnie dwie osoby z jednej placówki).

Spotkanie odbędzie się w 26 listopada 2015 r. godz. 12.00 – 17.00 w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Uczestnikom zapewniamy:

  • bezpłatny udział w seminarium,
  • poczęstunek,
  • miłą atmosferę.

Organizator nie ponosi kosztów podróży uczestnika.
Liczba miejsc na poszczególne spotkania informacyjne jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór został dokonany

Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają informację e-mailem na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Osobą do kontaktu  ds. szkoleń w W-M ODN w Olsztynie  jest Ewa Nosowicz,
en_erasmus@wmodn.olsztyn.pl   tel. 601 155 860

Możesz również polubić…

Skip to content