Spotkanie ERASMUS+ w Ełku

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, podnoszące  wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ EDUKACJA SZKOLNA.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli: przedszkoli,  szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych (maksymalnie dwie osoby z jednej placówki).

Spotkania odbędzie się w 30 września 2015 r. godz. 13.00 – 18.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Parkowa 12 w Ełku

Uczestnikom zapewniamy:

  • bezpłatny udział w seminarium,
  • poczęstunek,
  • miłą atmosferę.

Organizator nie ponosi kosztów podróży uczestnika.
Liczba miejsc na poszczególne spotkania informacyjne jest ograniczona.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja na spotkania wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza rejestracyjnego.

Formularz rejestracyjny aktywny będzie od środy 9 września 2015 r.  od godziny 15.00 do niedzieli  27 września 2015 r. do godziny 24.00.
Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają informację e-mailem na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Wypełnij formularz on-line.

Osobą do kontaktu  ds. szkoleń w W-M ODN w Olsztynie  jest Ewa Nosowicz,
en_erasmus@wmodn.olsztyn.pl
  tel. 601 155 860

Możesz również polubić…

Skip to content