Spotkanie w ramach projektu „Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji”

Informujemy, że 26 lutego 2020 o godzinie 10.30 w siedzibie naszego ośrodka odbędzie się kolejne  spotkanie w ramach projektu „Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji”. Problematyka spotkania związana będzie z rolą dyrektora w inspirowaniu nauczycieli do rozwoju własnego i szkoły w związku z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Zajęcia poprowadzą:

  • Andrzej Matusiewicz – profesor oświaty, nauczyciel konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, autor i współautor kilkunastu publikacji metodycznych z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz o samorządności uczniowskiej
  • Henryk Sienkiewicz – wicedyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, autor i realizator programu kursów realizowanych podczas II edycji grantów  województwa  warmińsko-mazurskiego – „Program rozwoju szkoły głównym narzędziem wspierania jakości jej pracy”

Zgłoszenia (zawierające tytuł spotkania, nazwisko i imię, nazwę szkoły i kontaktowy adres e-maill) proszę przesyłać na adres: paszuk@wmodn.olsztyn.pl, do 21 lutego 2020, do godziny 15.00.

Zapraszamy wszystkich dyrektorów szkół i placówek, w szczególności tych, którzy pełnia tę funkcję po raz pierwszy.

Sporządził:
Józef Paszuk
paszuk@wmodn.olsztyn.pl
Telefon: 89 522 85 14

Skip to content