Szachy w szkole

Szanowni Państwo

Proponujemy udział w kolejnej edycji projektu „Szachy w szkole”. W ramach szkolenia przygotowujemy nauczycieli do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów poprzez naukę gry w szachy.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają metody rozwijania u uczniów umiejętności logicznego myślenia, analitycznego, syntetycznego oraz myślenia strategicznego. Ważnym aspektem zajęć jest nauka gry w szachy, czy też doskonalenie własnych kompetencji w zakresie gry w szachy.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizatorem projektu jest Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. W ramach kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć szachowych.

Planowane rozpoczęcie zajęć to druga połowa sierpnia 2019 r. w siedzibie Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Głowackiego 17 A, s.105. Jest to 6 dni szkoleniowych w trakcie wakacji oraz turniej klasyfikacyjny na początku września.

Proszę wypełnić kartę zgłoszenia na szkolenie nr W-32 „Szachy w szkole”

Kontakt z kierownikiem szkolenia:
rogowski@wmodn.olsztyn.pl,
telefonicznie: 89 522-85-15.

Koszt uczestnictwa: 600 zł. Serdecznie zapraszamy.

Skip to content